Die laaste boek in die Bybel

Ek het gewonder wat sal die opskrif van hierdie post wees. En die rede hoekom ek oor “Die Openbaring” graag wil skryf, is omdat ek ‘n hele ruk terug die Bybel van die begin af begin lees het en nou die afgelope dag die laaste hoofstuk gelees het.

Ek moet erken dat ek nogal opgesien het, en selfs gespanne was om met “Openbaring” te begin. ‘n Mens het oor tyd en jare die idee gekry dat die boek te moeilik is en dat ‘n mens maar eerder daarvan moet wegbly. Aan die ander kant weet ‘n mens dat Openbaring oor die laaste tye handel – oor die eindtyd en oor die nuwe Jerusalem, oor die nuwe nuwe hemel en nuwe aarde. En dis asof ‘n mens dit alles nie met jou verstand kan (of selfs wil) deurgrond nie. Met die lees van Openbaring het ek wel besef dat daar dinge is wat ek nie met my kleine en nietige verstandjie kan begryp nie. Tog het ek tot die slotsom gekom dat ‘n mens in die eerste plek en in die laaste plek by God moet begin en Hom die heeltyd voor oë moet hou. Wat bedoel ek hiermee, sou mense vra, want is dit nie per slot van rekening logies dat ‘n mens God in en deur alles voor oë moet hou nie? Dis tog sy geopenbaarde Woord. Kom ek stel dit soos volg: Al verstaan ‘n mens nie alles of selfs groot dele van die laaste boek in die Bybel nie, was dit vir my duidelik en helder dat Openbaring herhalend en bevestigend vol van God drie-Enig, sy heiligheid, sy lof, sy heerlikheid, almag, en soewereiniteit is. En ek wil net eers met die nodige eerbied daarop fokus soos dit in hierdie laaste boek van die Bybel tot uitdrukking kom. Kom ek haal aan:

 • Openbaring 1 vers 8: “”Ek is die Alfa en Omega”, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige”.
 • Openbaring 1 vers 17: “… Moenie bang wees nie, dit is Ek [dit is Jesus – my eie invoeging], die Eerste en die Laaste, die Lewende. Ek was dood en, kyk, Ek lewe tot in alle ewigheid; en Ek het die sleutels van die dood en die doderyk”.
 • Openbaring 4 vers 8: “… Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom”. En vers 11: “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.”
 • Openbaring 5 verse 12 tot 13: “”Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.” Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort  die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.””
 • Openbaring 7 vers 10: “Hulle het hard uitgeroep: “Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!” en vers 12: “”Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid, Amen!””
 • Openbaring 11 vers 15: “… “Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy Gesalfde, en Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid””. En vers 17: “”Ons dank U, Here God, Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou u groot mag gebruik en as koning heers.”
 • Openbaring 12 vers 10: “Toe het ek ‘n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: “Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde!”
 • Openbaring 14 vers 7: “en hy [‘n engel – eie invoeging] het met ‘n harde stem uitgeroep: “Vrees God en gee aan Hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid Hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het.””
 • Openbaring 15 vers 3 tot 4: “Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam: “Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig! Al die nasies sal kom en U aanbid, want hulle sal sien dat u handelwyse regverdig is.””
 • Openbaring 16 vers 5: “”… U is regverdig, U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het; …”, en vers 6: “”Ja, Here God, Almagtige, betroubaar en reg is u oordele.””
 • Openbaring 17 vers 14: “Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die Konings is”.
 • Openbaring 19 vers 1 tot 4: “”Prys die Here! Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God! Regverdig en reg is sy oordele, want Hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek.” Verder het hulle uitgeroep: “Prys die Here! Haar rook styg tot in alle ewigheid op.” Die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen! Prys die Here!””

Tussendeur bostaande aanhalings en uitroepe, voltrek God sy plan vir die wêreld. Dalk is ek en jy onseker oor die fyner betekenis van alles en raak ons gou bewus van ons beperkte denke, maar een ding weet ek en dit sê bostaande aanhalings tog duidelik en in verstaanbare taal, en dit is dat ons deur alles by die ewige God moet begin en moet eindig. Hy is die getroue God wat my as gelowige in en deur alles bewaar. In Openbaring gee Hy die sekerheid. Aan Hom en sy beloftes wil ek vashou.

Groetnis!

One thought on “Die laaste boek in die Bybel

 1. Ben Openbaring is voorwaar n boek van Hoop.N nuwe lewe n Ewige lewe. Dankie dis lragtig en goed verwoord.Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

  Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s